Mirek 

Je specialista na rozvoj lidského potenciálu, těla kvalifikovaná v oblastech: psychoterapeut duše v jednotě s, čili propojení reality člověka s příběhy uložené z minulosti .
matematik s klidným a plně kvalifikovaným přístupem v rozsahu učiva základní školy i při použití klidových speciálně pedagogických metod
sociální profesionál se specializací na hendikepované občany a občany v nouzi jak duševních, tak reálných
speciální pedagog a andragog se zaměřením na etopedii a psychopedii dětí a dospělých
kauč změn osobních cílů
lektor v oblasti vztahů, managementu.a pracovní motivace
glosátor rubrik se psycho zaměřením při zpravodajství TV Prima
projektový manažer grantu EU a dalších regionálních programů
sociální pracovník se zaměřením na dluhovou klientelu a lidi potřebnými sociálními dávek
masér včetně reiki a akupresury chodidla

aktivní a duchovní činovník spolku Alternativní poradna s neziskovým zaměřením na sféru občanů v jakékoli nouzi a občany s jinými potřebami

pohádkolog České pohádkové akademie v Hošticích se zaměřením na psychologii psychoterapii strašidel pohádkových bytostí jmenovaný králem panem Zdenkem Troškou s právem užívat čestný titul PhDg.

.
Vzdělávání universitního typu se zaměřením na management, speciální pedagogiku a další pedie, dále psychoterapeutický výcvik (Skála, Rubeš, Urban 500 hod) a mnoho dalších výcviků a kurzů se zaměřením na práci s lidským potenciálem.
V soukromém životě aktivní hudebník, fotograf a ezoterik.
.
Rozvoj vlastní osobnosti mj i vzděláváním Mirek Jirman považuje za prvořadé ve svém žebříčku hodnot. Rovněž přehodnotil své řízené nedávné příběhy a odmítá někoho řídit, je rozhodnout řídit pouze sám sebe za to nést plnou odpovědnost.
... . z podobných myšlenek vychází alternativní terapeutická metoda psychiky a těla klienta, užívaná Mgr. Miroslavem Jirmanem. Vznikla z průniku zkušeností technik získaných praktikováním a celoživotním studiem pramenů typu Skála, Urban, Rubeš, Kratochvíl, Jung, Erikson, Benet Goleman, Tepperwein včetně stáží a studií v Česku a zahraničí .
.
Předností metody:
• aktivní řízení terapie klienta - terapeut je průvodce
• harmonizace propojení tělesné a psychické složky organizmu
• řeší i příčiny nemocí a nepohod ( klasická medicína ne )
• otevřený přístup rovnocenné spolupráce Klienta a terapeuta
• trvalý zájem o stav klienta i mimo terapii v následném období
• možnost získání nahrávek individuálních terapií ve formátu MP3 pro posílení účinku terapie
.
První setkání v Alternativní poradně je zpravidla zdarma nezávazné s hypotetickým závěrem dosažení cíle a upřesňujících okolností. Další sezení bude cca 90 minut s dobrovolným příspěvkem na provoz poradny. .
Je jisté, že dosažení cíle nebývá okamžité, ale výměnou za vnitřní úsilí možné
setkání s Vámi nejen v Plzni a v Stříbře na Faceboku či messengeru se těší Mirek