Další vzdělávání i dospělých

Nabídka akcí za neziskové ceny společně s dalšími kolegyněmi z Alternativní poradny Plzeň

A Vzdělávací alternativní témata

• Hypnóza či sugesce poznej a ochutnej si ukázky. Příjemné vplutí do oblasti, která není snem Mgr. Miroslav Jirman

• Devět tváří člověka podívej se na sebe či jiné osoby alternativně novým pochopením enneagram Mgr. Miroslav Jirman

• Máš léčivé ruce léčitelské vystoupení s ukázkami Reiki Mgr. Mirek Jirman

• Jednoduše proti strachu či bolesti léčitelské vystoupení TFT a EFT Mgr. Miroslav Jirman

• Minulé životy – sugesce či realita, lze léčit ? Mgr. Miroslav Jirman

• Dětský neklid ADHD alternativně Mgr. Miroslav Jirman

• Klasické léčebné masáže nácvik Mgr. Miroslav Jirman

• Léčba příběhem originální metoda léčby nejen dětí Mgr. Miroslav Jirman,

• Ezoterická věštba budoucnosti Mgr. Miroslav Jirman

• Speciální pedagogika a psychohypnoterapie prakticky Mgr. Miroslav Jirman

• Únava, deprese, syndrom vyhoření problém současnosti Mgr. Miroslav Jirman

• Školní poruchy učení a výchovy Mgr. Miroslav Jirman

• Zpívání a pobavení se při kytaře a akordeonu. Mgr. Miroslav Jirman

B Klubové posezení s Mirkem

je pravidelný program (cca 90 min) formou posezení v kruhu založeném na týmové komunikaci. Zpravidla je tvořen

• Léčebnou sugescí

• Sebepoznávacími hrami ze sady seberozvoje 

• Seberozvíjející témata pro rozvoj osobnosti