Alternativní poradna                                    Plzeň  Stříbro                              

                              Mirek Jirman Mgr. se odborně s dlouhou praxí psychoterapii, vzdělávání dospělých a dětí a speciální                            pedagogice.  Navíc je specializovaný a kvalifikovaný učitel matematiky,   sociální práce  je celoživotním                                      pohonem, v současnosti se zabývá i odbornou pečovatelskou prací u dospělých mentálně                                                                                postižených lidí a výukou lidového hraní na akordeon.                                                                                                                                    Jsem motorem spolků  Krystal, Alternativní poradna a Satory  působících v Plzni a Stříbře .                                                                                                                                                                                                                         
                                                      K domluvě   +420 776 384 555, SMS,  mail psychoterapeutplzen@gmail.com                                                                                                                                  
                                                 
                    D o h l e d n é   a k t i v i t y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Úterý 21.5 10:30 13:00 BarMa 14:30 MarDel      Středa 22.5 15:00Simo 16:00 HONZ                  Čtvrtek 23.5 14:50 Kry                                                                                                                                                                                                                                                                                              Úterý 28.5 10:30 Rom 13:00 14:30 MarDel 15:30 Honz     Čtvrtek   30.5 14:45 Kry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pondělí 3.6                                Úterý 4.6 15:00 Lib 16:00 Sim                          Středa 5.6 10:30 13:00 13El 14:30 MarDel 15:30                                   Čtvrtek 6.6 14:45 Kry 16:00 Ame                                           Pátek 7.6 sobota neděle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pondělí 10.6                        Úterý 11.6 16:00 Hon    Středa 12.6 10:30 Rom 13:00 BarMa 14:30 MarDel 15:30 HonzS                                 Čtvrtek 13.6 14:45 Kry 16:00 Ame                                                         Pátek 14.6 sobota neděle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pondělí 17.6.  Úterý 18.6. Středa 19.6  Čtvrtek 20.6. Pátek  21.6. Sobota  Neděle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pondělí 23.6. Úterý 24.6.  Středa 25.6.  Čtvrtek 26.6.  Pátek 27.6. Sobota Neděle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mimo provoz v roce 2024 / 15.7. - 30.7./.../ 21.8.-18.9./.../7.10-13.10./. . . ./11.11.-17.11,/
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               

MOBIL

00 420 77 63 84 555


pracovna po předchozí domluvě

Plzeň, Slovanská Alej 28 do 31.5.2024

zpravidla středa a čtvrtek
 Od MHD z stanice Světovar tramvaje 2 jděte ve směru konečné 1 náměstí Horákové cca 300 metrů. Prozvoňte mne mobilem pokud bude dům zamčen, přijdu odemknout nebo vyhodím klíče z okna. V jiném případě vyjděte do 3.patra. Najdete mne v kanceláři 314 v 3. patře nalevo od schodiště.
Důvody této pozitivní změny vysvětlím osobně.

Stříbro, Mánesova 16

zpravidla úterky
2.patro nad bývalým Úřadem práce,dnes i Finančním úřadem prozvoňte mobilem. Do 20 metrů z ulice směřující z Masarykovo náměstí

Krystal Plzeň, Houškova 11

zpravidlapondělky skupinová terapie otevřená skupina pro příchozí do konce března.matematika  

  • příprava na přijímací zkoušky na střední školy řešením příkladů Cermat (t.j. firma zajiš´ťiující přijímací zkoušky) a doučováním méně kvalitních znalostí se zaměřením na snížení úzkostných stavů při zkoušce samotné
  • doučení dětí s velkým respektem k matematice a často tím jsou méně úspěšné
  • pomoci dospělým všech věků po mozkové příhodě k dosažení běžných matematických operací někdy i s rozvojem mluvy a posilováním sebevědomí

 řešení nedávných příběhů :   

posílení sebevědomí sebepoznáním a hypnotickou sugescí

partnerství, osamění, plánování rodičovství

duševních stavy - deprese, bolesti hlavy, poruchy spaní

dětské školní neúspěchy včetně chování

pomoc v příbězích dětí s šikanou

zmírňování poruchy ADHD

pomoc při řešení partnerské nevěry

partnerské poradenství pomocí enneagramu ( nová typologie osob )

program končím nebo skončil jsem s kuřáctvím, s nadměrným alkopitím

pomoc se zveřejněním homosexuální orientace pro veřejnost

pomoc při řešení domácího násilí přes telefon

rozvoj po mozkové příhodě

další možnosti

výuka hry na akordeon

logopedická péče

častá otázka cena

Alternativní poradna je nezisková organizace tak, aby její služby byly přístupné všem, proto příspěvek je dobrovolný na provoz (nájem, doprava a další). Zpravidla na 60 min 250 Kč, 90 min 350 Kč. První setkání bývá gratis s oboustranným rozhodnutím zda budeme společně dále spolupracovat či ne.