Alternativní poradna                                    Plzeň  Stříbro                              

                              Mirek Jirman Mgr. se odborně s dlouhou praxí psychoterapii, vzdělávání dospělých a dětí a speciální                            pedagogice.  Navíc je specializovaný a kvalifikovaný učitel matematiky,   sociální práce  je celoživotním                                      pohonem, v současnosti se zabývá i odbornou pečovatelskou prací u dospělých mentálně                                                                                postižených lidí a výukou lidového hraní na akordeon.                                                                                                                                    Jsem motorem spolků  Krystal, Alternativní poradna a Satory  působících v Plzni a Stříbře .                                                                                                                                                                                                                         
                                                      K domluvě   +420 776 384 555, SMS,  mail psychoterapeutplzen@gmail.com                                                
                                                                                       P r á z d n i n o v é    a k t i v i t y    v    s u d ý c h    t ý d n e c h       l é t a                                                                   Po 8.7    IkTon  . . .   Ut 9.7  11:30Gab   13:00Lib 14Ver . . .  Pá 12.7  10:30Jir 12Jar  13:45Sim   14:45HonK                                   Po 22.7 IkTon  . . .   Ut 23.7 11:30Gab 13:00Lib  14Ver . . .  Pá 26.7 10:30Jir 12Jar 13:45Sim 14:45HonK                                       Po 5.8.  IkTon  . . .   Ut 6.8. 11:30Gab 13:00Lib 14Ver  . . .  Pá 9.8.  10:30Jir 12Jar 13:45Sim 14:45HonK                                                                      
                                                                               
                                                 
                    D o h l e d n é   a k t i v i t y      roku  2024                                                                                                                          21.8.24 pobyt lázně do 18.9.24 . . . . .. . . .  . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . 23.-7.9. kurz Plzeň Podnikání -  volné dny SoNe          7.-10.10. kurz Domažlice CESTA volné dny PáSoNe  . . . . .. . . .. . . . 14.-15.10. kurz Domažlice  CESTA                                           4.-8.11 kurz Domažlice Podnik - volné dny SoNe   . . . .. . .. . . . . . . .  11 -  17.11. pobyt lázně                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               

MOBIL

00 420 77 63 84 555


pracovna po předchozí domluvě

Plzeň, Houškova 11, prostor spolku Krystal

zpravidla úterý a pátek Od MHD tramvaje  2 ze zastávky Mikulášské náměstí dojděte do Houškova 11.  Prozvoňte mne mobilem. Přijdu otevřít. Důvody této pozitivní změny vysvětlím osobně.

Stříbro, Mánesova 16

2.patro nad bývalým Úřadem práce, prozvoňte mobilem. Do 20 metrů z ulice směřující z Masarykovo náměstí
matematika  

  • příprava na přijímací zkoušky na střední školy řešením příkladů Cermat (t.j. firma zajiš´ťiující přijímací zkoušky) a doučováním méně kvalitních znalostí se zaměřením na snížení úzkostných stavů při zkoušce samotné
  • doučení dětí s velkým respektem k matematice a často tím jsou méně úspěšné
  • pomoci dospělým všech věků po mozkové příhodě k dosažení běžných matematických operací někdy i s rozvojem mluvy a posilováním sebevědomí

 řešení nedávných příběhů :   

posílení sebevědomí sebepoznáním 

partnerství, osamění, plánování rodičovství

duševních stavy - deprese, bolesti hlavy, poruchy spaní

dětské školní neúspěchy včetně chování

pomoc v příbězích dětí s šikanou

zmírňování poruchy ADHD

partnerské poradenství pomocí enneagramu ( nová typologie osob )

program končím nebo skončil jsem s kuřáctvím, s nadměrným alkopitím

pomoc při řešení domácího násilí přes telefon

rozvoj po mozkové příhodě

další možnosti

výuka hry na akordeon

logopedická péče

častá otázka cena

Alternativní poradna je nezisková organizace tak, aby její služby byly přístupné všem, proto příspěvek je dobrovolný na provoz (nájem, doprava a další). Zpravidla na 60 min 250 Kč, 90 min 350 Kč. První setkání bývá gratis s oboustranným rozhodnutím zda budeme společně dále spolupracovat či ne.